Sjøhuset Skagen 4

Fakta om prosjektet
Årstall:2006
Beliggenhet:Stavanger sentrum
Størrelse:500 m2 BTA
Etasjer:3
Sjøhuset Skagen 4a har gjennomgått en grunnleggende rehabilitering med sikte på å utnytte bygget til moderne forretningsmessige formål. Visjonen har vært å bevare sjøhusets arkitektoniske særegenhet med mest mulig autentisk materialbruk både ute og inne. Synlige konstruksjoner har blitt bygd av originalt trevirke eller nye materialer av samme dimensjon og type. For å tilrettelegge for butikkareal på gatenivå, er opprinnelig etasjeskille mellom 1. og 2. etasje er fjernet og bygget opp med søyler og bjelker av stål. De opprinnelige etasjeskillere gjenstår på ca. 1/3 av den indre del av grunnflaten.
 
Skagen%204%2006
Skagen%204%2002
Skagen%204%2004
Skagen%204%2005
Skagen%204%2003
Skagen%204%2008
Skagen%204%2007