Uteanlegg Bryne

Fakta om prosjektet
Årstall:2014
Beliggenhet:Bryne, Time kommune
Størrelse:75 m2 BRA
Uteanlegget består av ny dobbel garasje med bod, glasstue, fasadeendring av gammel garasje, treterrasse, gjerde, natursteinsmurer, gangbane i skifer og kjørebane i belegningsstein. Glasstuen er på 30 m2.
Uteanlegg%20Bryne%2002
Uteanlegg%20Bryne%2003
Uteanlegg%20Bryne%2004
Uteanlegg%20Bryne%2005
Uteanlegg%20Bryne%2006