Brubakken 5

Fakta om prosjektet
Årstall:2015
Beliggenhet:Sogndalstrand, Hauge I Dalane
Størrelse:166m2 BRA
Stilhistorisk forståelse og entusiasme er nøkkelen til å få til en troverdig gjenfortelling og bevaring av vår kulturarv. For å gjøre arbeider med fredete og vernede bygningsmiljø kreves studier og innsikt i gamle byggetradisjoner der selv de små detaljer ikke kan overses.
 
ARC Arkitektur har utført planarbeid, søknadsprosesser og forestått restaurering i fredet kulturmiljø i Sogndalstrand. Brubakken 5 Sogndalstrand er et meget autentisk empirehus med bryggerhus datert fra 1833. Hovedhuset er tømret og har fått restaurert kledning, vindu med belistning samt oppussede interiører med originale dører med lås og dørbeslag. Bryggerhuset som består av natursteinsmurer med bakerovn har fått rekonstruert tak- og veggkonstruksjon etter gammel tradisjon. Utendørsanleggene er rekonstruert med tørrmurer av naturstein med smijernsrekkverk etter gammel utforming.
 
Anlegget framstår i dag med stor autentisk verneverdi og sammen med mange andre praktfulle bygg utgjør de samlet et unikt og historiefortellende klyngetun bygget mellom 1790-1915 på Åros kloss ved hovedgata i Sogndalstrand.
 
Brubakken%2002
Brubakken%2001b
Bryggerhus