Siden 1995 har ARC Arkitektur vært med på å formgi Jæren

ARC arkitektur har lang erfaring i arbeidet med å planlegge og formgi både bygninger og omgivelser på Jæren.
Ditt lokale arkitektkontor
ARC Arkitektur AS består i dag av kvalifiserte sivilarkitekter og medlemmer av NAL. Kontoret er lokalisert i eget bygg, kloss til Bryne stasjon. Vi kjenner kulturen, landskapet og menneskene som bor her. Bygningene vi tegner skal ha gode arkitektoniske kvaliteter, være praktiske i bruk og berike miljøet rundt oss. Vårt kontor utfører oppdrag fra Ryfylke i nord til Dalane i sør, med hovedtyngde på Jæren.

Kompetanse
Vårt tegningsarkiv inneholder et bredt utvalg prosjekter fra de siste årene:

Arkitektur
 • Bolig
 • Næringsbygg
 • Helsebygg
 • Undervisningsbygg
 • Barnehager

Landskap
 • Park og lekeplasser
 • Idrettsanlegg
 • Hagedesign og uteplasser

Planarbeid
 • Detaljreguleringsplaner
 • Innspill til kommuneplaner
 • Byplanlegging

Bygningsvern
 • Restaurering avl vernet bebyggelse.
 • Tilbygg til vernet bebyggelse.
 • Tillitsverv i fortidsminneforeningen

Vi leverer arbeider i en rekke formater som:
 • Håndtegnede skisser og forprosjekter
 • Digitale tegninger, salg og tilbudsinnhenting mm.
 • Arbeidstegninger, skjema og tekniske detaljer
 • 3D - illustrasjoner, renderinger og video
 • Søknadsprosesser.

Lang erfaring
Med over 38 års erfaring har kontoret bred kompetanse med prosjektering innen de fleste bygningskategorier. Vår styrke er at vi har et bredt spekter av erfaring, samtidig som vi oppdaterer oss, noe som gir oss et godt utgangspunkt til å løse de fleste prosjekteringsoppgaver. Vi leverer alt fra skisser til arbeidstegninger med nødvendige detaljer og vi følger opp prosjektet gjennom hele byggefasen, for å sikre kvaliteten til det ferdige byggverket.

Kundens støttespiller
Vi liker utfordringer og møter alle prosjekt med like stort engasjement.
Som arkitekter har vi erfaring med å takle utfordringer, både i forhold til formgivning, tomteforhold, myndighetskrav og byggeteknikk. God arkitektur og gjennomarbeidete prosjekter er god verdiskapning.

Engasjert
ARC Arkitektur er samfunnsengasjert, uttaler oss i det offentlige rom og gir gjerne innspill innenfor arkitektur, by- og regionalplanlegging. Vi deltar på kurs, seminarer og studiereiser, herunder et bredt spekter av fagkurs innenfor Norske arkitekters landsforbund, NAL. Reier Carlsen har også verv i Fortidsminneforeningen.
Prisverdige kontorlokaler
Bygget vårt i Hulda Garborgs veg 2, i jugendstil fra 1918, er restaurert egen regi. Arkitekt Reier Carlsen har mottatt Time kommunes kulturvernpris, Byutviklingsprisen 2003 og Brynes Vels trivselspris 2004 for dette arbeidet.

Historie
Reier Carlsen, som er arkitekt og daglig leder, startet enkeltmannsforetaket Arkitekt Reier Carlsen i 1984. I 1995 ble aksjeselskapet ARC Arkitektur stiftet. Fra 2008 ble det ansatt flere arkitekter og i dag er vi totalt fire ansatte i selskapet. Arkitektkontoret vårt har alltid vært lokalisert i Bryne sentrum og vi flyttet inn i dagens lokaler, i Hulda Garborgs veg 2, i år 2003.
 
Hva er 
ARKITEKTFAGET
Arkitektur handler om å formgi og planlegge mennesker fysiske miljø, som kan være alt fra landskap, til byer, interiører og møbler. Her kan du lese mer om hva arkitekter hos oss arbeider og kan hjelpe med.
arrow
Hvordan er 
ARBEIDSPROSESSEN
Et prosjekt går hovedsakelig gjennom de fire faser; skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeprosjekt. Her kan du lese mer om hvordan arbeidsprosessen med oss fungerer.
arrow
Finn potensialet gjennom 
MULIGHETSSTUDIET
Har du en eiendom eller en bygning som ikke utnytter sitt fulle potensiale? Du vet at noe bør gjøres, men ikke hva og hvordan? Les mer om hvordan mulighetsstudier fungerer.
arrow