Servicebygg Sogndalstrand

Fakta om prosjektet
Årstall:2015
Beliggenhet:Sokndal kommune
Størrelse:72m2 BRA
Servicebygg for det fredete bygningsmiljøet i Sogndalstrand, og opparbeidelse av området rundt havnen. Inneholder: fleksibelt allrom, toalett til arrangement i amfiet, toalett, dusj og vask for besøkende med båt.

Tomten ga utfordringer ettersom den lå rett inntil en loddrett bergskrent, sannsynligvis sprengt bort i forbindelse med utbygging av havneområdet. Den fremsto som et smalt restareal mellom bilveien og bergskrenten. Løsningen ble å lage en bygning som fylte igjen skåret i landskapet og en takform som følger bergknausens formasjoner. Fasaden mot bilveien er trukket inn for å gi rom til både en uteplass og en bilfri atkomstsituasjon.

Hovedfoto: Jonny Olsson
 
Bygningens allrom har panoramasikt utover havnen
Foto: Jonny Olsson
Kebony trekledning
Foto: Jonny Olsson
ARC Arkitektur har også stått for utforming av de nærmeste utearealene
Foto: Jonny Olsson
Bygningen fyller et skår i lanskapet og taket følger bergknausens form
Interi%C3%B8r-oppholdsrom
Foto: Jonny Olsson
Servicebygg%2003
Bygningens takflate følger bergformasjonen
En eksponert betongvegg med høytsittetnde vinduer forklarer hvordan bygningen ligger i terrenget
Foto: Jonny Olsson
Dametoalett
Foto: Jonny Olsson
Dametoalett
Foto: Jonny Olsson
Toalett, dusj og vask for besøkende med båt
Foto: Jonny Olsson
Herretoalett
Foto: Jonny Olsson
Gjestebrygga
Foto: Jonny Olsson