Vi kjenner landskapet, kulturen og menneskene som bor her

Vi skaper tiltalende bygninger og omgivelser hvor det er godt å være. Vi har en vilje til å se muligheter der andre ser problemer.

Prosjektområder

Bolig privat

Bolig privat
Vi tegner alt fra uteplasser, til hytter, tilbygg, eneboliger og boliger med flere boenheter

Offentlige bygg

Offentlig bygg
Vi har spesielt god erfaring med å tegne boliger, barnehager og reguleringsplaner, men tar på oss alle typer oppdrag for det offentlige.

Bolig proffmarked

Bolig proffmarked
For profesjonelle utbyggere tegner vi alt fra eneboliger til blokker og boligfelt. Vi utfører alt fra reguleringsarbeid til detaljtegninger.

Rehablitering

Rehablitering
Vi har spesiell kunnskap og interesse av historiske bygninger. Restaurering, tilbakeføring eller transformasjon av eldre bygninger kan gi oss historiske og kulturelle kvaliteter.

Næring

Næring
Vi god erfaring med kontor- vekstedbygninger, butikklokaler og kombinerte bolig- og næringsbygninger.

Plan

Plan
ARC Arkitektur as utfører detaljreguleringsarbeide og byplanlegging.
Håndtegnet skisse - arkitektur - ARC Arkitekter
Hva er 
ARKITEKTFAGET
arrow
Hvordan er 
ARBEIDSPROSESSEN
arrow
Finn potensialet gjennom 
MULIGHETSSTUDIET
arrow