Offentlig bygg

Vi setter alltid mennesket i fokus enten vi tegner barnehager, idrettsbygg, kulturbygg eller skoler. Vi vektlegger god design, tilgjengelig og attraktive uterom, energieffektive løsninger og miljøvennlige materialer.
Servicebygg Sogndalstrand Offentlig bygg
 
Gilja barnehage Offentlig bygg
 
Haugland gardsbarnehage Offentlig bygg
 
Kodlidalen barnehage Offentlig bygg
 
Stemmen Barnehage Offentlig bygg
 
Hva er 
ARKITEKTFAGET
arrow
Hvordan er 
ARBEIDSPROSESSEN
arrow
Finn potensialet gjennom 
MULIGHETSSTUDIET
arrow