Bolig privat

Vi skreddersyr eneboliger og hytter med vekt på personlige ønsker, bokvalitet og en helhetlig organisering av tomten. Bygningen blir til av en arkitektonisk idé, tilpasset topografi og situasjon.
Vigdelsvegen 628 Bolig privat
 
Ragnhilds gate 42 Bolig privat
 
Tjøttavegen 61 Bolig privat
 
Nordsjøvegen 1801 Bolig privat
 
Paviljong Raadvill Bolig privat
 
Nordsjøvegen 1215 Bolig privat
 
Tilbygg Malmvegen Bolig privat
 
Uteanlegg Bryne Bolig privat
 
Carport Vestre ring 37 Bolig privat
 
Tjøttatun Bolig privat
 
Sandhelleren 50 Bolig privat
 
Hva er 
ARKITEKTFAGET
arrow
Hvordan er 
ARBEIDSPROSESSEN
arrow
Finn potensialet gjennom 
MULIGHETSSTUDIET
arrow