Næring

Kontoret har erfaring og arkitektfaglig kompetanse knyttet til de fleste næringsbygg. Vi tegner attraktive omgivelser som bygger opp om merkevaren, skaper oppmerksomhet og trivsel.
Torgbakken Bolig proffmarked, Næring
 
Skogly Bolig proffmarked, Næring
 
Sjøhuset Skagen 4 Rehablitering, Næring
 
Hulda Garborgs veg 2 Rehablitering, Næring
 
Storhauggården Næring
 
Hva er 
ARKITEKTFAGET
arrow
Hvordan er 
ARBEIDSPROSESSEN
arrow
Finn potensialet gjennom 
MULIGHETSSTUDIET
arrow