Gilja barnehage

Fakta om prosjektet
Årstall:2012
Beliggenhet:Gilja, Gjesdal kommune
Størrelse:475m2 BRA
Avdelinger:2
Tildelt oppdrag etter en totalentreprisekonkurranse. ARC Arkitektur utførte komplett planleggingsarbeid fra skissenivå til ferdige arbeidstegninger for bygg, og utendørsområder. Vi hadde også rolle som ansvarlig søker og deltok aktivt i byggefasen.

Barnehagen er planlagt for å kunne utvides med inntil tre avdelinger.
Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603