Uteanlegg Bryne

Fakta om prosjektet
Årstall:2014
Beliggenhet:Bryne, Time kommune
Størrelse:75 m2 BRA
Uteanlegget består av ny dobbel garasje med bod, glasstue, fasadeendring av gammel garasje, treterrasse, gjerde, natursteinsmurer, gangbane i skifer og kjørebane i belegningsstein. Glasstuen er på 30 m2.
Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603