Solbakkane

Solbakkane er et stort feltutbyggingsprosjekt på delområde B og C hvor ARC arkitektur har stått for all arkitekturprosjektering, fra reguleringsplan til detaljering og oppfølging. Feltene består av lavblokker, rekkehus og eneboliger. Oppdragsgiver, Jadarhus Gjesdal AS, har bygd dette unike området på en samordnet og flott måte. Under utformingen har vi hatt fokus på bokvalitet, variasjon og gode uteområder i et fremtisdrettet boligfelt.

 
Fakta om prosjektet
Årstall:2008-2016
Beliggenhet:Ålgård, Gjesdal kommune
Reguleringsområder31,2 og 80,0 daa
Antall:300 boenheter

Solbakkane felt C

Solbakkane felt B

Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603