Servicebygg Sogndalstrand

Fakta om prosjektet
Årstall:2015
Beliggenhet:Sokndal kommune
Størrelse:72m2 BRA
Servicebygg for det fredete bygningsmiljøet i Sogndalstrand, og opparbeidelse av området rundt havnen. Inneholder: fleksibelt allrom, toalett til arrangement i amfiet, toalett, dusj og vask for besøkende med båt.

Tomten ga utfordringer ettersom den lå rett inntil en loddrett bergskrent, sannsynligvis sprengt bort i forbindelse med utbygging av havneområdet. Den fremsto som et smalt restareal mellom bilveien og bergskrenten. Løsningen ble å lage en bygning som fylte igjen skåret i landskapet og en takform som følger bergknausens formasjoner. Fasaden mot bilveien er trukket inn for å gi rom til både en uteplass og en bilfri atkomstsituasjon.

Hovedfoto: Jonny Olsson
 
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Foto: Jonny Olsson
Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603