Brunnviga

Fakta om prosjektet
Årstall:2013
Beliggenhet:Ålgård, Gjesdal kommune
Planområde:17,5 daa.
Antall:34 boliger
Brunnvigå består av fire delfelt med både eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse. Fire eneboliger går over tre plan med egen utleiedel i underetasjen. Boligfeltet ligger i en svært bratt sørvendt skråning ved foten av Berlandsnuten. Omtrent alle boligene har flott utsikt til Øygardsvatnet i sør.

Under arkitektarbeidet  er det lagt stor vekt på å finne fram til et prosjektkonsept som takler det bratte terrenget på en uanstrengt måte, uten bruk av høye støttemurer. På ett delfelt er det benyttet en grunnmursvegg på tre etasjer, med stabiliserende dekker i mellom, for å takle et lokalt terrengfall på åtte meter.
 
brunnviga 02
brunnviga 03
brunnviga 04
brunnviga 05
brunnviga 06
brunnviga 08
brunnviga 09
brunnviga 10
brunnviga 11
brunnviga 12
brunnviga 13
Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603