Skogly

Fakta om prosjektet
Årstall:2014
Beliggenhet:Nærbø, Hå kommune
Størrelse:3500 m2 BTA
Antall leiligheter:23
Kombinert sentrumsbebyggelse med 800m2 næringsareal. En del er innredet som tannlegekontor og den andre som konditori.

Hovedbærekonstruksjonen består av etasjeskillere i betong som bæres av en kombinasjon av betongskiver, betongsøyler og brannisolerte stålsøyler. Takkonstruksjonen består av et kompakt skråtak bært av høyprofil takplater i stål. Yttervegger er oppført i tre og kledd med trekledning og fasadeplater.

ARC Arkitektur utførte komplett planleggingsarbeid fra programmering, forprosjekt, detaljering og oppfølging.
Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603