Kontorbygg for Luramyr eiendom

Fakta om prosjektet
Årstall:2005
Beliggenhet:Forus, Stavanger
Størrelse:2735 m2 BTA
Etasjer:5 + kjeller
Tomten er parkeringsarealet til de eksisterende byningene på eiendommen. Kontorbygget ble reist på søyler slik at en god del av parkeringsarealet kunne bevares.
Styreommet er plassert øverst i den vertikale bygningsdelen med den skrå fasaden og har utsikt i tre retninger. En gangbro knytter kontorbygningen sammen med eksisternede bygninger.
Konstruksjonen består av bærende isolerte betongelementer og er delvis kledd med fasadeglass i aluminium.
Huldra Garborgsveg 2,
4344 Bryne
T: 51 48 20 88
M: info@arc.no
Org. nr. 914 894 603